Het bedrijf

De Blommerschothoeve is in eigendom van Carl Mintjens.

De boerderij houdt 450 stamboekdieren van het Blonde D'Aquitaine ras op 130 ha cultuurgrond. Het is een gesloten zoogkoeienbedrijf, waarbij de kalfjes de eerste 6 maanden bij de moeder onbeperkt melk kunnen drinken.

Opbouw van de veestapel

 • 160 kalvingen/jaar waarvan 40% vaarzen en 60% koeien.
 • Alle vaarzen worden opgefokt tot zoogkoe en kalven voor de eerste maal op 30 maanden.
 • De beste zoogkoeien kalven moeiteloos tot 10 maal.

De stierkalveren worden geselecteerd voor:

 • De fokkerij:
  Waarbij enkel de top in aanmerking komt voor dekstier voor ofwel het eigen bedrijf ofwel de verkoop.

 • Kalfsvlees:
  De beste kalveren gaan als kalfsvlees naar slagerij Paul Van Looveren te Westmalle. http://www.slagerijvanlooveren.be/

 • Rood vlees:
  Deze dieren worden volgens het Meritus-kwaliteitslabel afgemest. Dit lekker stukje vlees kan men proeven in het restaurant "In De Wandeling"  http://www.indewandeling.be/ te Zoersel of kopen bij slagerij Van Looveren.

De genetische vooruitgang gebeurt door een mix van KI op vaarzen en koeien, aankoop van topstieren en inzet van de beste eigen kweekstieren.

Het teeltplan is volledig in functie van de Blonde D'Aquitaine runderen.

 • 65 ha permanente graasweiden voor koeien en kalfjes.

 • 38 ha snijmais

 • 20 ha maaiweiden

 • 7 ha voedergranen